Scheiding: Waarom voor mediation kiezen?

De mediator helpt bij partners bij het nemen van de hobbels die bij scheiden horen. De mediator is deskundig op gebied van communicatie, kinderen, financiën, wonen en pensioen. De mediator is onpartijdig en laat je zelf beslissen. Afspraken waar beide partijen mee kunnen leven, worden beter nagekomen dan opgelegde afspraken.

mediation vergrootglasVan mensen die gaan scheiden hoor je vaak dat ze naar een mediator gaan. Waarom kiezen mensen eigenlijk voor mediation?

De mediator kan helpen bij het voeren van het gesprek door de rust te bewaren en te zorgen dat de emoties wel hun plek krijgen, maar niet het gesprek blokkeren. De mediator houdt het overzicht, over alle hobbels die genomen moeten worden, over de afspraken die al gemaakt zijn en over de beslissingen die nog genomen moeten worden.

De mediator kan meedenken over de afspraken die over de kinderen gemaakt kunnen worden. En samen vooruitkijken en nadenken over de situaties die zich in toekomst zullen gaan voordoen. Hoe gaan de ouders met elkaar beslissen over de schoolkeuze, bijvoorbeeld, of wat te doen bij verhuisplannen.

De mediator is deskundig als het over de financiën gaat. Hoe ziet de verdeling eruit, waar moet je aan denken bij het verdelen. Een alimentatieberekening maken, een besluit nemen over het verevenen van pensioen. Weten waar het advies van een specialist nodig is, zoals bijvoorbeeld over complexe fiscale zaken.

De mediator is onpartijdig en neutraal, en legt geen keuzes op. De mediator begeleidt de partners bij het maken van hun eigen keuzes. De mediator houdt het proces in de gaten en let daarbij ook op het tempoverschil tussen de partners.

De mediator legt de gemaakte afspraken vast in een convenant, dat als referentie dient voor de partners in de toekomst, en juridisch verantwoord is. Ook een eventueel ouderschapsplan kan door de mediator geschreven worden als de ouders dat prettig vinden. De mediator zorgt voor de formele afhandeling (verzoekschrift bij de rechtbank, legalisatie van handtekening) die past bij de situatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning).

En dan misschien wel het belangrijkste punt: met mediation kun je als partners je scheiding zelf vormgeven, ook al is het gesprek daarover moeilijk. Een gezamenlijke afspraak, hoe moeizaam ook bereikt, wordt nog altijd beter nagekomen dan een (door de rechter) opgelegde afspraak.

Een afspraak waar een van de partijen het niet mee eens is, houdt geen stand. Dus is het voor allebei de partners van belang dat ook de ander achter de afspraken staat. Mediation is gericht is op deze gezamenlijkheid, op het streven naar afspraken die voor beide partners acceptabel zijn. Zo vergroot mediation de kans van slagen van de gemaakte afspraken in de toekomst.

Lees verder over de keuze van je mediator.