Hoe kies je je scheidings mediator?

keuzeDe keuze voor mediation heb je gemaakt, maar hoe kies je dan je mediator? Op internet staan heel veel advertenties, franchiseformules, facebookpagina’s en LinkedIn-profielen van mediators. Ook zijn er allerhande bijeenkomsten als scheidingscafé’s en gratis spreekuren om te bezoeken. Ook hoor je ervaringen van anderen, of via-via berichten over mediators. Hoe vind je je weg in die veelheid van informatie? Hoe vis je daar de beste mediator voor jullie uit?

Ik geef je in dit blog een aantal zaken aan waar je op zou kunnen letten bij je keus, in willekeurige volgorde. Het is een lang verhaal – je kunt het ook alleen scannen op de dikgedrukte woorden om eruit te pikken wat je nodig hebt.

De persoonlijkheid van een mediator kan van belang zijn om je – allebei – veilig genoeg te voelen om je zegje goed te kunnen doen in de gesprekken. Daar kun je achter komen door een kennismakingsgesprek te voeren. De meeste mediators bieden dit gratis aan.

De kosten van mediation verschillen enorm. Er zijn franchiseketens die een scheidingsmediation traject voor een vaste prijs aanbieden. Er zijn mediators die een uurtarief hanteren en er zijn mediators die een vast tarief voor verschillende onderdelen van de scheidingsmediation berekenen. Dat heeft allemaal voor- en nadelen.

Een vaste prijs geeft vooraf zekerheid over de kosten, maar krijg je nog steeds de beste kwaliteit als je scheiding ingewikkelder blijkt uit te pakken?

Een uurtarief is gunstig als jullie op redelijk goede voet staan, zodat je zelf veel uitzoekwerk kunt doen en samen afspraken kunt maken. Maar loop je er tegenaan dat het gesprek toch niet zo makkelijk gaat als gedacht, of dat er ingewikkelde dingen geregeld moeten worden, dan kan het behoorlijk in de papieren gaan lopen. Bovendien heb je niet altijd zicht op de uren die de mediator maakt buiten de gesprekken om.

Een tussenvorm is een vaste prijs per module, per onderdeel van de scheidingsmediation. Dat geeft iets meer inzicht over de totale kosten, maar geen 100% zekerheid vooraf. De kosten van de mediator buiten de gesprekken om zijn wel duidelijk begrensd.

Vaak kun je de tarieven van een mediator niet terugvinden op de website; het is goed om daarnaar te vragen in het kennismakingsgesprek. Het is ook mogelijk om online verschillende offertes op te vragen van mediators. Je bent dan wat minder tijd kwijt dan wanneer je verschillende kennismakingsgesprekken voert, maar anderzijds weet je nog niet of de persoon van de mediator wel bij jullie past.

In het geval een van jullie of beiden twee jaar geleden geen of een laag inkomen (in 2015 < € 26.400,- per jaar) hadden, zijn er misschien mogelijkheden om subsidie te krijgen voor mediation. Je betaalt dan alleen nog een eigen bijdrage van € 53 of € 105. Let er dan op dat de mediator die je kiest is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand, zodat hij of zij deze subsidie voor je aan kan vragen.

De kwaliteit van een mediator is ook een belangrijke factor. Mediator is geen beschermd beroep; dat betekent dat in feite iedereen zich mediator mag noemen. De Mediatorsfederatie Nederland is de brancheorganisatie die de kwaliteit bewaakt. Mediators die aan de MfN-voorwaarden (zoals o.a. continue bijscholing) voldoen, mogen zich registermediator (blijven) noemen. In het register van de MfN https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator/ kun je opzoeken of een mediator (nog steeds) geregistreerd is.

Je kunt ook kijken naar de achtergrond van een mediator. Globaal gesproken kom je mediators tegen vanuit de psychologische, de juridische en de financiële hoek.

Een scheiding heeft psychologische kanten: hoe communiceer je met elkaar, hoe verwerk je de scheiding en de emoties, hoe help je de kinderen om te gaan met de scheiding?

De juridische kanten gaan over de partner- en/of kinderalimentatie, het verdelen van bezittingen en schulden inclusief een eventuele koopwoning, het wel of niet verdelen van pensioenen. Een geregistreerde mediator heeft verstand van allebei die kanten, maar voor jullie kan mogelijk zo’n nuanceverschil van belang zijn.

In de juridische hoek vind je dan ook nog de advocaten die ook mediator zijn. Een voordeel, en tegelijkertijd een nadeel, is dat je scheidingsmediation dan een veel juridischer invalshoek krijgt. Een advocaat kan bijvoorbeeld meer refereren aan uitspraken die een rechter zou doen over een vraag waar jullie over discussiëren. Dat kan een prettige duidelijkheid geven, maar ook een zekere dreiging over de mediation leggen.

Dan zijn er nog de financiële mediators, met een achtergrond in financieel en/of fiscaal advies. Dit kan een goede keus zijn als je bijvoorbeeld een van beiden een eigen onderneming hebt, of veel vermogen te verdelen. Ook als een van jullie beiden in de koopwoning wil blijven, is financieel advies belangrijk. Dat kan overigens ook door een financieel adviseur te raadplegen tijdens het mediationtraject.

Het is ook altijd goed om te vragen naar de samenwerkingspartners die een mediator heeft. Bijvoorbeeld een kinderpsycholoog, die kindgesprekken voert. Of een fiscaal adviseur of financieel deskundige, die kan meekijken naar de vastgelegde afspraken. Sommige mediators raden standaard een second opinion aan bij een specialist, aan het einde van het mediationtraject. Ondanks eventuele extra kosten is dat een heel verstandig advies en voorkomt problemen (bv met de belasting) achteraf. Ook kun je kijken of een mediator zelfstandig werkt, of onderdeel is van een samenwerkingsverband met andere mediators.

Wil je één mediator, of misschien twee? Sommige mediators werken standaard met z’n tweeën, bij anderen kun je erom vragen. Twee paar ogen zien meer dan één, je zit dan wel met z’n vieren om tafel. Vraag ook naar de kosten, krijg je twee mediators voor hetzelfde tarief?

Hoe wil je communiceren met je mediator: de mediator is neutraal, uitgebreid contact met een partij afzonderlijk past daar niet goed bij. Wat als een van jullie toch een tussentijdse vraag heeft? Vraag in het kennismakingsgesprek hoe en wanneer jij – en je partner – je mediator kan bereiken voor vragen buiten de mediationgesprekken om.

Ten slotte, wat als het moeilijk is om het samen eens te worden over de keus voor een mediator? Het bespreken van de punten uit dit blog kan jullie helpen om helder te krijgen wat de wensen zijn. Als het toch lastig blijft, zou je kunnen afspreken dat jullie allebei twee potentiële mediators selecteren. Van die twee mag de ander er één uitkiezen en daar gaan jullie samen op kennismakingsgesprek. Uit de twee gesprekken die je dan gevoerd hebt, kies je dan gezamenlijk. Een andere benadering zou kunnen zijn om te kiezen voor de optie van twee mediators, zoals boven besproken.

Hopelijk heb ik je hier wat houvast gegeven in het onoverzichtelijke landschap van de mediatorkeuze. Mocht je nog dingen missen in dit verhaal, of aanvullende vragen hebben, mail mij dan gerust info@tussenbeide.com. In dit verhaal heb ik alle kanten belicht; maar wil je meer weten over mij als scheidingsmediator, dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek! Bel dan 06-19990898 voor een afspraak.