Alimentatie berekenen, met de hand??

rekenmachine met geldJe gaat scheiden en jij of je ex kan niet in het eigen levensonderhoud voorzien. Wettelijk gezien bestaat er dan aanspraak op partneralimentatie. Het is een aanspraak waar je ook van af kunt zien, maar dan zul je moeten weten waar je van afziet. Dus zal er eigenlijk altijd gerekend moeten worden.

Er zijn talloze manieren om alimentatie te berekenen, met daarbij behorende talloze verschillende uitkomsten. Computerprogramma’s zoals Split-online en INA, de NIBUD module, allerlei gratis tools op internet. En dan is er nog de handmatige methode Everts. Daarover gaat het hier.

De gemeenschappelijke noemer van alle berekeningsmethoden wordt gevormd door de Trema-normen, vastgesteld en jaarlijks bijgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen van de rechtspraak. Geen wettelijk vastgelegde normen dus, maar een manier van berekenen die door rechters gevolgd wordt. Hierin worden de stappen uitgelegd om de wettelijke verplichting tot levensonderhoud tussen partners te vertalen naar een alimentatiebedrag. De uitgangspunten en stappen van de methode zijn logisch en overzichtelijk. Waarom komt er dan toch uit iedere alimentatieberekening die je maakt of laat maken een ander bedrag?

Dat komt omdat je bij verschillende stappen in de berekening verschillende dingen kunt invullen. Een keuze dus. Een heel simpel voorbeeld: een stap in de Trema normen is het opnemen van het eigen risico van je zorgverzekering in het overzicht van je kosten, voor zover dit eigen risico opgemaakt wordt. Dat is natuurlijk lastig te zeggen als het jaar nog niet voorbij is. Dus kun je kiezen voor het opnemen van het volledige eigen risico, omdat je denkt dat het helemaal gerealiseerd gaat worden, voor een eigen risico van nul, omdat je nooit naar de dokter gaat, of een deel van het eigen risico, gebaseerd op hoeveel je in voorafgaande jaren hebt opgemaakt. Dit is een klein voorbeeld, met kleine gevolgen voor het bedrag onder de streep. Maar het maakt duidelijk waar het om gaat. Als je iets anders invult – dus een andere keuze maakt – rolt er een ander bedrag uit.

Een conclusie: een alimentatiebedrag is dus niet heilig, het is geen vaststaand gegeven en het is niet De Waarheid. Als je tenminste vijf berekeningen zou (laten) maken, heb je de mogelijke bandbreedte wel ongeveer te pakken. Dichter dan een bandbreedte kom je niet bij De Waarheid.

Het gaat er ook niet om De Waarheid boven tafel te krijgen. De wet schrijft namelijk geen bedrag voor, en de Trema normen geven alleen aan waar je rekening mee moet houden. Het gaat er dus om samen een bedrag te vinden waar je mee kunt leven. Je zou kunnen zeggen dat ieder bedrag voor de betaler te hoog is en voor de ontvanger te laag. Een Gezamenlijk Gedragen Bedrag moet voor de betaler te doen zijn, en voor de ontvanger acceptabel zijn.

Wat helpt bij het vinden van dit Gezamenlijk Gedragen Bedrag, is dat je inzicht hebt in de totstandkoming en in de keuzes die daarbij komen kijken. Als je er zelf naar toe hebt gerekend, weet je beter wat je afspreekt of waar je vanaf ziet.

Handmatig berekenen volgens de methode Everts betekent op 1 flap-over samengevat stap voor stap de Trema normen doorlopen en bij iedere stap stilstaan bij de keuzes die gevraagd worden. Desnoods een paar stappen terug en een andere keuze maken. Het is twee uur lang je hoofd erbij houden, dat wel. En voorbereid komen, met de stukken en gegevens die je nodig hebt.

Het principe van de methode Everts is dat je zelf, allebei, meerekent en mee kiest. Dat betekent voor allebei inzicht, en invloed op de keuzes.

Een computerberekening begint aan de andere kant. Je krijgt een bedrag voorgelegd, en de keuzes die eraan ten grondslag liggen, worden daarna uitgelegd.

Uitgangspunt in mediation is dat je samen zelf je zaken regelt, en dat de mediator je daarbij helpt. Je zou kunnen zeggen dat de handmatige methode het dichtst in de buurt komt bij het samen zelf doen. Daarom is het een goede optie, die de kans vergroot dat je tot een Gezamenlijk Gedragen Bedrag komt.

Heb je vragen over handmatig alimentatie berekenen? Of wil je graag een berekening maken met een mediator? Neem gerust vrijblijvend contact op.