Scheiding  en  Mediation

Uit elkaar? Wat kunt u van (echt)scheidingsmediation verwachten?

Mediation bij (echt)scheiding

Uit elkaar gaan is een grote stap, waar vaak wisselende emoties bij komen kijken. En tegelijkertijd moet er heel veel geregeld worden. Om deze stap goed – en samen – te kunnen zetten, is hulp heel welkom. De mediator wijst u de weg door de doolhof en helpt u bij het gesprek over de beslissingen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het doel van (echt)scheidingsmediation is om in overleg te komen tot afspraken die passen bij hoe uw beider toekomst eruit gaat zien na de scheiding.

 • Overleg is vaak moeilijk bij scheiding. U wilt niet voor niets uit elkaar, emoties spelen soms een grote rol. De mediator begeleidt het gesprek over de scheiding, de manier van met elkaar praten voor de scheiding en daarna.
  kind-met-petje Als u kinderen hebt gaat het gesprek ook over de kinderen. Hoe praat u met ze over de scheiding? Hoe kunt u ze zo goed mogelijk door deze emotionele tijd heen te helpen?
 • Afspraken zijn nodig om uw huwelijk of partnerschap te ontvlechten. De praktische zaken zoals het huis en het verdelen van bezittingen en schulden loopt u met de mediator stapsgewijs langs.
 • Toekomst: hoe ziet uw situatie eruit na de scheiding? Met de mediator bespreekt u stap voor stap welke afspraken u wilt en kunt maken over de woonsituatie, over eventuele alimentatie en over pensioen. Ook kijkt u vooruit naar wanneer er aanleiding kan ontstaan om de gemaakte afspraken bij te stellen.
  kind-met-petjeHoe verdeelt u samen de zorg- en opvoedingstaken voor uw kinderen? Hoe betrekt u de kinderen hierbij? Hoe verdeelt u de kosten voor de kinderen? Belangrijke zaken, de mediator helpt u om er duidelijke en haalbare afspraken over te maken.

De afspraken die u samen maakt, worden vastgelegd in een Echtscheidingsconvenant of Beëindigingsovereenkomst. De afspraken over de verdeling van de zorg en de opvoeding van de kinderen legt u vast in een Ouderschapsplan. Alle afspraken helder op een rijtje, om het u in de toekomst makkelijk te maken. Ook de momenten dat afspraken moeten worden aangepast staan er duidelijk in.

echtscheidingmediation

‘de mediator wijst u de weg door de doolhof’

Meer informatie en contact:
06 1999 0898
annemarie@tussenbeide.com

Meer lezen op facebook:
ga naar tussenbeide
of laat u hier digitaal doorgeleiden:

facebook-button-vierkant

Praktische informatie

 • een eerste stap is een vrijblijvend gesprek bij u thuis waarin u kennis maakt en meer informatie krijgt
 • de mediator overlegt met u of u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (meer informatie op rechtsbijstand.nl)
 • de kosten zijn vooraf duidelijk, u betaalt een all-in tarief, afhankelijk van uw situatie
 • als u beiden van start wilt met de mediation tekent u beiden, samen met de mediator, de mediationovereenkomst waarin o.a. de vertrouwelijkheid wordt afgesproken
 • in een aantal gesprekken helpt de mediator u op een rijtje te zetten welke afspraken u wilt vastleggen over de kinderen, verdeling, wonen, alimentatie en pensioen
 • als het door de mediator opgestelde Convenant of Overeenkomst en eventueel Ouderschapsplan klopt met de afspraken die u wilt maken, zorgt de mediator voor de juridische afwikkeling en inschrijving in het register
 • Meer weten? Lees verder op Bmiddl.nl
Tussenbeide is aangesloten bij het landelijke netwerk van Bmiddl. Door samen te werken leveren alle aangesloten mediators nog betere kwaliteit. Op zoek naar een mediator buiten Haarlem of Kennemerland? 085-1302515  info@bmiddl.nl 

kind-met-petjeMediation en uw kind: wat kunt u doen?

 • hoe lastig ook, probeer uw rol als ouder te scheiden van uw rol als ex-partner. Zo bewaakt u het belang van uw kind het beste.
 • u blijft samen ouder; probeer de afspraken zo in te richten dat u het ouderschap van uw kinderen het beste samen kunt blijven invullen.
 • afhankelijk van de leeftijd is het voor een kind belangrijk om z’n zegje te kunnen doen over de scheiding. In een kindgesprek kan uw kind vrijuit zijn/haar mening geven, zonder het gevoel te hebben te (moeten) kiezen tussen vader of moeder. Zo’n gesprek met de mediator kan uw kind helpen bij het verwerken van de scheiding. En – als uw kind toestemming geeft voor terugkoppeling – kan dat u helpen bij het maken van afspraken over de zorgverdeling.
 • kijk eens rond op Villapinedo.nl.

Wanneer voor scheidingsmediation kiezen?

 • U regelt liever zelf samen uw scheiding, dan dit aan de rechter over te laten. Ook al bent u het misschien over lang niet alles eens, misschien zelfs niet over de wens om te scheiden. Scheidingsmediation helpt u daar doorheen.
 • U vindt het belangrijk om goede afspraken te maken voor de kinderen, u wilt uw gezamenlijke rol als ouders in de toekomst goed invullen, ook al bent u straks geen partners meer.
 • Scheidingsmediation is sneller, goedkoper en geeft een beter bij u passend resultaat dan een juridische procedure met allebei een advocaat (procedure op tegenspraak)
 • De scheidingsmediator is neutraal en helpt u op weg naar afspraken die voor u beiden in de toekomst het beste zullen werken.

Wanneer werkt scheidingsmediation minder goed?

 • Uw (ex-)partner wil absoluut geen mediation. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek leg ik graag uit wat scheidingsmediation inhoudt. Bellen is ook altijd mogelijk.
 • U twijfelt beiden nog of u wilt scheiden. Een gesprek met een mediator kan verhelderend werken; verwijzing naar een relatietherapeut is ook mogelijk.