Arbeidsmediation

Wat kan arbeidsmediation betekenen voor uw arbeidsconflict?

Mediation bij een arbeidsconflict

Werknemer of leidinggevende, HR manager of bedrijfsarts, ondernemer of freelancer, iedereen kan te maken krijgen met de bijwerkingen van werken. Verstoorde werkverhoudingen, verschil van mening over de taakomschrijving, dreigend ontslag, onvrijwillige overplaatsing, veranderende arbeidsvoorwaarden, beëindiging van de arbeidsrelatie. Dit alles heeft grote invloed op de werkende mens en kan leiden tot een arbeidsconflict.

In arbeidsmediation gaan de conflictpartijen onder begeleiding van een mediator op zoek naar een gemeenschappelijke uitweg. Globaal zijn er drie oplossingsrichtingen.
1. het verbeteren van de bestaande werksituatie
2. het creëren van een nieuwe werksituatie
3. de beeindiging van de werkrelatie (exit)
Soms lijkt bij de start van de mediation al duidelijk welke kant de deelnemers op willen, soms wordt de oplossingsrichting pas duidelijk tijdens de mediation.

De mediatior is neutraal en onafhankelijk en begeleidt de deelnemers bij het vinden van hun eigen oplossing. Het arbeidsrecht is aan grote veranderingen onderhevig; de mediator houdt zicht op de actuele economisch/juridische aspecten die voor de conflictdeelnemers en hun afspraken relevant zijn (UWV, WWZ, etc. etc.).

fontein-haarlem

‘mediation is mensen-werk’

SAMENWERKING

In arbeidsmediations is in de afgelopen jaren een succesvolle samenwerking ontstaan tussen MediationWerkt en Tussenbeide. Samen met mediator Way Ying Lee merken wij dat in duo-mediations de dynamiek van het gesprek positief wordt beïnvloed. Bijvoorbeeld in gevallen waarin van nature een onevenwichtheid in de verhouding tussen de deelnemers bestaat. Meer aandacht en meer invalshoeken leiden uiteindelijk tot betere oplossingen. De resultaten zijn positief en daarom bieden wij duo-medation aan voor hetzelfde tarief.

Arbeidsmediation in het kort

• Intake gesprekken – start van de vertrouwelijkheid
• Ondertekenen mediationovereenkomst – start van de mediation
• Inventarisatie
• Oplossingsrichtingen – onderhandelen
• Afspraken in vastleggingsovereenkomst – einde van de mediation

Tussenbeide is thuis in de wereld van het
bedrijfsleven, het onderwijs en de detailhandel.

Meer informatie en contact:
06 1999 0898
info@tussenbeide.com

Meer lezen op LinkedIn:
ga naar tussenbeide
of laat u hier digitaal doorgeleiden:

linkedin-button

Praktische informatie

* vrijblijvend kennismakingsgesprek
* gesprekslocatie in overleg
* vertrouwelijkheid vanaf het eerste contact
* tekenen van de mediationovereenkomst bij aanvang
* tussentijdse verslaglegging, indien gewenst
* vaststellingsovereenkomst ter beeindiging

# duo-mediation, dubbele aandacht voor hetzelfde tarief
# uurtarief € 170 (excl. btw) plus reiskosten € 10 per gesprek
# gemiddeld 2 tot 5 gesprekken, zoveel als nodig is

model arbeidsmediation