Wat is Mediation?

Wat kunt u van mediation verwachten

Wat is Mediation?

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u allebei acceptabel is. Vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.
Met mediation lost u zélf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De mediator helpt bij het vinden van een oplossing voor uw conflict.
• Zelf afspraken maken, in plaats van een ander (bv. een rechter) over uw conflict laten beslissen
• Geen compromis tussen standpunten, maar afspraken over wat écht belangrijk is voor beide kanten
• Geen herstel van de oude situatie, maar wel communicatie die past bij de toekomst

Wat is belangrijk bij mediation?

Vertrouwelijkheid
mediator en deelnemers spreken geheimhouding af tijdens en na de mediation, dus alles kan aan tafel veilig besproken worden.

Vrijwilligheid
deelname aan de mediation is vrijwillig, de mediation tussentijds stoppen kan, tijdens het gesprek en met uitleg.

Onpartijdigheid, onafhankelijkheid, neutraliteit
de mediator staat voor beide partijen, heeft geen belang bij een bepaalde oplossing van het vraagstuk, heeft geen oordeel over het onderwerp.

Commitment
de deelnemers willen er uitkomen, ook al zien ze (nog) niet hoe, en daarom zijn zij bereid zich in te spannen om naar de ander te luisteren en hun eigen belang goed aan de ander uit te leggen.

Bevoegdheid
de mediator gaat over het ‘hoe’ (proces en gespreksvoering), de deelnemers gaan over het ‘wat’ (conflict en oplossing).

Meer lezen kan op mediationnederland.nl
Brug over het Spaarne Haarlem

Meer weten?
06 1999 0898
annemarie@tussenbeide.com

Voordelen van Mediation

  • Mediation heeft een informeel karakter
  • Iedereen komt tijdens de gesprekken aan bod
  • Er wordt gedacht in oplossingen
  • Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen
  • Mediation is sneller en goedkoper dan een juridische procedure

Wanneer werkt Mediation minder goed?

  • Eén van de partijen wil absoluut geen mediation
  • Het conflict is te hoog opgelopen om nog samen rond de tafel te zitten
  • Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen
  • Er is een rechterlijke uitspraak nodig

Hoe verloopt Mediation?

hoe verloopt mediation